نظرات و پیشنهادات

1-نحوه برخورد پرسنل پذیرش چطور بود ؟
2-امکانات مجتمع در چه سطحی بود؟
3-نظافت مجتمع در چه سطحی بود؟
3-نظافت اتاق در چه سطحی بود؟
4-آیا ازنحوه رزرو و پاسخگوئی راضی بوده اید؟
5- کیفیت خدمات و سرویس دهی نسبت به قیمتها درچه حدی می باشد؟
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 512 MB.

    Call Now

    Call Now Button